Responsabil pentru conținut conform § 10 alin. 3 din Legea privind teleserviciile (TDG)

Zambelli Holding GmbH
Passauer Str. 3+5
D-94481 Grafenau
Telefon: +49 (0) 85 55 409 - 0
E-Mail:

Sediul Grafenau
Districtul Haus im Wald
AG Passau HRB 1292

Directorul general
Andreas von Langsdorff
Josef Miggisch

Numărul de identificare fiscală
al Zambelli Holding GmbH

conform § 27 a Legii privind impozitul pe vânzări: DE330715735
Atenție: acesta este ID-ul de TVA al Zambelli Holding GmbH. Vă rugăm să întrebați contactul personal dacă aveți nevoie de codul de TVA al unei alte companii din Grupul Zambelli.

Copyright

Toate drepturile rezervate. În special, nu este permisă, fără acordul expres al Zambelli, preluarea, traducerea, reproducerea, salvarea pe microfilm/microfișă, în sisteme electronice sau alte site-uri sau modificarea în orice fel a conținutului acestor pagini sau portalurilor subordonate, în special a imaginilor, graficelor, hărților, textelor sau părților acestora în scop comercial.

Retipărirea și evaluarea contribuțiilor sunt permise numai dacă se menționează sursa. Comunicatele de presă Zambelli sunt excluse.

Link-urile de pe alte site-uri web către site-ul web Zambelli sau portalurile subordonate sunt permise și dorite. Condiția prealabilă este să treceți complet la site-ul web, inclusiv orice cadre. Nu este permisă afișarea conținutului sau a unor părți ale acestuia în cadre externe fără recunoașterea dreptului de autor.

Toate mărcile și mărcile comerciale denumite pe site și eventual protejate de terți sunt supuse fără restricții prevederilor legii aplicabile privind mărcile comerciale și drepturilor de proprietate ale proprietarului înregistrat respectiv. Doar din cauza unei simple mențiuni nu se poate trage concluzia că mărcile comerciale nu sunt protejate de drepturile terților.

Excluderea răspunderii

Zambelli nu își asumă nicio responsabilitate privind actualitatea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor furnizate. Sunt excluse pretențiile de răspundere împotriva Zambelli sau a celor implicați în furnizarea de contribuții care se referă la daune materiale sau imateriale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea informațiilor incorecte sau incomplete.

În măsura în care sunt citate legi, standarde, ordonanțe etc., editorul acestui site web nu garantează acuratețea sau actualitatea informațiilor. În caz de îndoială, ar trebui să fie folosite sursele originale.
Toate ofertele sunt oferite fără caracter obligatoriu. Autorii își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, adăuga sau șterge părți din pagini sau întreaga ofertă sau de a înceta publicarea temporar sau definitiv fără notificare prealabilă.

Toate informațiile specifice subiectului care pot fi găsite pe aceste site-uri web sunt create de profesioniști calificați. Cu toate acestea, ele nu trebuie privite ca un substitut pentru sfatul profesional individual sau tratamentul oferit de profesioniști calificați și recunoscuți.

Informațiile juridice sunt de natură generală și nu reprezintă o consultanță juridică. Nicio informație nu este obligatorie. Nu se poate răspunde la întrebările juridice individuale, deoarece aceasta ar însemna o încălcare a Legii privind consilierea juridică.

Informațiile noastre sunt complet lipsite de publicitate.

Link-uri către site-urile web ale terților

Includerea referințelor de link-uri (hyperlink-uri) către alte URL-uri este un serviciu pentru vizitatorii noștri de pe internet. Nu conține niciun drept legal de reținere și poate fi revocat în orice moment.

Vă rugăm să rețineți că nu putem accepta nicio responsabilitate pentru conținutul paginilor de internet la a căror adresă URL ne referim în paginile noastre. Includem numai linkuri al căror conținut nu încalcă legislația germană aplicabilă la momentul includerii. Conținutul paginilor la care se referă un link poate fi totuși modificat continuu de către autor. Prin urmare, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru corectitudinea faptică și legalitatea conținutului. Furnizorul site-ului aferent linkului este singurul responsabil pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și în special pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate.

Valabilitatea juridică

Declarațiile de mai sus fac parte din site-ul nostru. Ele se aplică întregului nostru conținut, chiar și în măsura în care se face referire la acesta de pe alt site. În cazul în care părți sau formulări individuale ale acestui text nu corespund, nu (mai) corespund în totalitate situației juridice actuale, părțile rămase ale documentului rămân neafectate în conținutul și valabilitatea lor.

Concept, proiectare și implementare

NETPROFIT
Nibelungenplatz 2
D-94032 Passau

 

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0