A tartalomért felelős a távszolgáltatásokról szóló törvény (TDG) 10. § (3) bekezdése szerint

Zambelli Holding GmbH
Passauer Str. 3+5
D-94481 Grafenau
Telefon: +49 (0) 85 55 409 - 0
E-Mail:

Sitz Grafenau
Stadtteil Haus im Wald
AG Passau HRB 1292

Ügyvezető igazgató
Andreas von Langsdorff
Josef Miggisch

A Zambelli Holding GmbH
közösségi adószáma

a forgalmi adóról szóló törvény 27 a paragrafusa szerint: DE330715735
Figyelem: ez a Zambelli Holding GmbH közösségi adószáma. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot személyes kapcsolattartójával, ha a Zambelli vállalatcsoport másik cégének közösségi adószámára van szüksége.

Technical Realization
NETPROFIT Werbeagentur
www.netprofit.de

Copyright

Minden jog fenntartva. Különösen tilos a Zambelli kifejezett hozzájárulása nélkül kereskedelmi célokra átvenni, lefordítani, sokszorosítani, mikrofilmen/fénymásolaton, elektronikus rendszerekben vagy más weboldalakon tárolni vagy bármilyen módon megváltoztatni ezen oldalak vagy az alárendelt portálok tartalmát, különösen a képeket, grafikákat, térképeket, szövegeket vagy azok részeit.

A cikkek újranyomtatása és értékelése csak a forrás megjelölésével engedélyezett. A Zambelli által kiadott sajtóközlemények nem tartoznak ide.

Más weboldalakról a Zambelli weboldalára vagy az alárendelt portálokra mutató linkek engedélyezettek és kívánatosak. Ennek előfeltétele, hogy a link teljes egészében a weboldalakra vigyen, beleértve az esetleges frame-eket is. A tartalom vagy annak részeinek külső frame-ekben való megjelenítése felismerhető szerzőség nélkül nem megengedett.

A webhelyen említett és adott esetben harmadik felek által védett valamennyi márka és védjegy korlátozás nélkül a vonatkozó védjegyjogszabályok rendelkezéseinek és az adott bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának hatálya alá tartozik. Egy védjegy puszta említése nem jelenti azt, hogy azt nem védik harmadik személyek jogai.

Felelősség kizárása

A Zambelli nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A Zambellivel vagy a cikkek biztosításában részt vevőkkel szembeni, a nyújtott információk használatából vagy nem használatából, illetve a helytelen és hiányos információk használatából eredő vagyoni vagy nem vagyoni károkkal kapcsolatos felelősségre vonatkozó igények kizárásra kerülnek.

Amennyiben törvények, szabványok, rendeletek vagy hasonlók kerülnek idézésre, a weboldal kiadója nem vállal felelősséget az információk pontosságáért vagy időszerűségéért. Kétség esetén az eredeti forrásokhoz kell fordulni.
Az ajánlatok változhatnak és nem kötelező érvényűek. A szerzők kifejezetten fenntartják a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes kínálatot külön bejelentés nélkül megváltoztassák, kiegészítsék vagy töröljék, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntessék.

Az ezeken a weboldalakon található valamennyi szakinformációt képzett szakemberek készítik. Nem helyettesíthetik azonban a képzett és akkreditált szakemberek által nyújtott egyéni szakmai tanácsadást vagy kezelést.

A jogi információk általános jellegűek, és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Az információk nem kötelező érvényűek. Egyedi jogi kérdések nem megválaszolhatók, mivel ez a jogi tanácsadásról szóló törvény megsértését jelentené.

Információink teljesen reklámmentesek.

Harmadik felek weboldalaira mutató linkek

A más URL-címekre mutató hiperhivatkozások elhelyezése szolgáltatás az internetes látogatóink számára. Ez nem jelent semmilyen jogi igényt a megőrzésre, és bármikor visszavonható.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudunk felelősséget vállalni azon internetes honlapok tartalmáért, amelyek URL címére oldalainkon hivatkozunk. Csak olyan linkeket veszünk fel, amelyek tartalma nem sérti az alkalmazandó német törvényeket a felvétel időpontjában. Azonban a szerző folyamatosan változtathatja azoknak az oldalaknak a tartalmát, amelyekre a linkek utalnak. Ezért nem vállalunk felelősséget a tartalom tényszerűségéért és jogszerűségéért. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalomért, és különösen a megadott információk használatából vagy nem használatából eredő károkért kizárólag annak az oldalnak a szolgáltatója felelős, amelyre a link mutat.

Rechtswirksamkeit

A fenti nyilatkozatok weboldalunk részét képezik. Ezek az irányelvek minden saját tartalmunkra vonatkoznak, beleértve azokat a hivatkozásokat is, amelyek más oldalakon találhatóak. Ha a jelen nyilatkozat egyes részei vagy egyes kifejezései nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg az érvényes jogszabályoknak, a dokumentum többi részének tartalmát vagy érvényességét ez a tény nem befolyásolja.

Koncepció, tervezés és megvalósítás

NETPROFIT
Nibelungenplatz 2
D-94032 Passau

 

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0