• assets/images/4/Zambelli_CeskeBudejovice-81_bear-362839b7.jpg

Vaše spokojenost je naším úspěchem.

Jméno Zambelli je synonymem nejvyšších nároků na kvalitu, protože spokojenost našich zákazníků je pro nás mimořádně důležitá.

Směr bezchybné výroby vašeho výrobku je nastaven již při vstupní kontrole: trvale sledované procesy se záznamem zkušebních hodnot, jako jsou grafy kontroly kvality, kontrolní seznamy atd., nám umožňují zasáhnout do procesu v rané fázi a zahájit vhodná opatření. To znamená, že konečný produkt může splňovat všechny technické požadavky.
Na začátku sériové výroby nových výrobků je samozřejmostí protokol o počáteční zkoušce vzorku podle VDA.

Pro preventivní předcházení chybám v nových projektech je produkt trvale doprovázen analýzou možných vad a jejich následků FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).

Certifikáty.

Kromě toho máme certifikaci podle systému managementu kvality podle EN ISO 9001 a podle environmentálního managementu podle EN ISO 14001.

Další standardní procesy.

  • Audit a schvalování dodavatelů
  • Vytváření EMPB
  • Schvalování produktů podle zadání zákazníka s interními zkušebními zařízeními
  • Zpracování reklamací a zavedení opatření
  • Sledování zkušebních prostředků

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0