Odpovědnost za obsah podle § 10 odst. 3 zákona o elektronických médiích (Teledienstegesetz - TDG)

Zambelli Holding GmbH
Passauer Str. 3+5
D-94481 Grafenau
Telefon: +49 (0) 85 55 409 - 0
E-Mail:

Sídlo Grafenau
městská část Haus im Wald
Okresní soud Pasov HRB 1292

Jednatel
Andreas von Langsdorff
Josef Miggisch

DIČ
společnosti Zambelli Holding GmbH

podle § 27 a zákona o DPH: DE330715735
Varování: jedná se o DIČ společnosti Zambelli Holding GmbH. Pokud potřebujete DIČ jiné společnosti ve skupině Zambelli, požádejte prosím svou osobní kontaktní osobu..

Technical Realization
NETPROFIT Werbeagentur
www.netprofit.de

Copyright

Všechna práva vyhrazena. Zejména není dovoleno bez výslovného souhlasu společnosti Zambelli přebírat, překládat, reprodukovat, ukládat na mikrofilmy/mikrofiše, do elektronických systémů nebo na jiné webové stránky nebo jakkoli měnit obsah těchto stránek nebo jim podřízených portálů, zejména obrázky, grafiku, mapy, texty nebo jejich části, pro komerční účely.

Přetiskování a hodnocení příspěvků je povoleno pouze s uvedením zdroje. Tiskové zprávy společnosti Zambelli jsou z tohoto výčtu vyloučeny.

Odkazy z jiných webových stránek na webové stránky Zambelli nebo podřízené portály jsou povoleny a žádoucí. Předpokladem je, že odkaz na webové stránky je úplný, včetně případných rámů. Zobrazování obsahu nebo jeho částí v externích rámech bez rozpoznatelného autorství není povoleno.

Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran.

Odmítnutí odpovědnosti

Společnost Zambelli nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. Nároky z odpovědnosti vůči společnosti Zambelli nebo osobám podílejícím se na poskytování příspěvků, které se týkají hmotné nebo nehmotné škody způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou vyloučeny.

Pokud jsou citovány zákony, normy, vyhlášky apod., vydavatel těchto webových stránek nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost a aktuálnost informací. V případě pochybností je třeba nahlédnout do původních zdrojů.
Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autoři si výslovně vyhrazují právo měnit, doplňovat nebo rušit části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.

Veškeré odborné informace na těchto webových stránkách připravují kvalifikovaní odborníci. Neměla by však být považována za náhradu individuálního odborného poradenství nebo zpracování vyškolenými a akreditovanými odborníky.

Tyto právní informace jsou obecné povahy a nepředstavují právní poradenství. Všechny informace jsou nezávazné. Na jednotlivé právní otázky nelze odpovídat, protože by se jednalo o porušení zákona o právním poradenství.

Naše informace jsou zcela bez reklam.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Uvádění hypertextových odkazů na jiné adresy URL je službou pro naše návštěvníky internetu. Neznamená žádný právní nárok na zadržení a může být kdykoli odvoláno.

Upozorňujeme, že nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za obsah internetových domovských stránek, na jejichž URL na našich stránkách odkazujeme. Uvádíme pouze odkazy, jejichž obsah v době zařazení neporušuje platné německé zákony. Obsah stránek, na které odkaz odkazuje, však může autor průběžně měnit. Nemůžeme proto převzít žádnou odpovědnost za věcnou správnost a zákonnost obsahu. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití poskytnutých informací odpovídá výhradně poskytovatel stránky, na kterou odkaz odkazuje.

Právní účinnost

Výše uvedená prohlášení jsou součástí naší internetové nabídky. Vztahují se na veškerý náš vlastní obsah, a to i v případě, že se na něj odkazuje z jiných stránek. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.

Návrh, design a realizace

NETPROFIT
Nibelungenplatz 2
D-94032 Passau

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0