KE SVÉ ODPOVĚDNOSTI SE STAVÍME ČELEM.

Myslíme a jednáme udržitelně. Šetrné využívání materiálů je v našem výrobním řetězci nejvyšší prioritou: Zambelli používá inteligentní výrobní koncepty a optimalizuje procesy výroby nástrojů, aby co nejlépe využívala zdroje a neprodukovala zmetky. Vědomě dbáme na vysokou míru recyklace našich surovin a neseme odpovědnost za efektivní recyklační proces, v němž jsou všechny pracovní kroky prováděny efektivně a šetrně k životnímu prostředí.

SOUČÁSTÍ OD SAMÉHO POČÁTKU.

Naše výrobky významně přispívají k efektivnímu využívání dešťové vody a jsou navrženy pro mimořádnou životnost. Kromě toho mají všechny neželezné a lehké kovy pozitivní ekologickou bilanci. Neustále optimalizujeme naše výrobní procesy a techniky, abychom šetřili elektrickou energii a vodu. Do Bavorského paktu pro životní prostředí (Umweltpakt Bayern) jsme aktivně zapojeni od jeho vzniku. Proto je pro nás samozřejmostí, že náš environmentální management je certifikován podle normy DIN ISO 14001:2005. V roce 2004 jsme obdrželi Bavorskou státní medaili za ochranu životního prostředí.

ZASAZUJEME SE O OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNOST.

Jednáme podle celosvětově uznávané normy pro systémy environmentálního managementu ISO 14001. Splňujeme požadavky, podle kterých naše společnost aktivně realizuje a urychluje ochranu životního prostředí. Díky přísnému dodržování směrnic vzniká pro společnost Zambelli skutečná přidaná hodnota ohledně naší ekologické odpovědnosti a posílení naší konkurenceschopnosti.

Ochrana klimatu & udržitelný vývoj.

Zambelli podporuje Alianci pro vývoj a klima, silnou společnost pro ochranu klimatu a udržitelný vývoj. V rámci naší podpory Aliance dáváme jasně najevo, že ochrana klimatu je globální výzvou, která musí zahrnovat globální perspektivy. Zambelli vypracovalo ucelenou strategii ochrany klimatu, která nám ukazuje, jak můžeme a musíme přispívat k lepšímu světu a k ochraně jeho klimatu.

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0