MAXITHEK ZAMBELLI V DEPOZITÁŘI MUZEA PORÚŘÍ V ESSENU

assets/images/2/News_Maxithek-Schaudepot-Ruhrmuseum_ZRS_2021-11-02-da695e2d.jpg

„Paměť naší doby“ je uložena ve speciálně upravených regálech Zambelli ve výstavním depozitáři Muzea Porúří v Essenu a prezentována zájemcům o historii. I pro nás je to v každém ohledu výjimečný projekt, který je nyní oceněn obsáhlým článkem ve speciálním vydání „arcguide“ pro rok 2021 - infotéce pro architekty, projektanty a designéry.

V popředí stojí koncepce a funkčnost - především naše regálové systémy vyrobené na zakázku, které umožňují archivovat mimořádné množství památek: 25 000 cenných exponátů je vystaveno ve stacionárních a pojízdných regálech, zavěšených na nástěnných konstrukcích nebo uložených v zásuvkách. Jednotlivé objekty nejsou popisovány pomocí cedulí, ale prostřednictvím prohlídek s odbornými průvodci.

Zvláštní provedení Zambelli Maxithek bylo inovativním postupem přesně přizpůsobeno zvláštním prostorovým a historickým podmínkám Muzea Porúří a vytváří harmonickou jednotu mezi bývalou průmyslovou budovou a mnoha vystavenými přírodními a historickými památkami.

Realizací tohoto projektu jsme vytvořili mimořádný rámec pro výstavní exponáty a dlouhodobé využití někdejší továrny na sůl jako Schaudepot a ukazujeme, jak individuálně lze naše speciální řešení sladit s požadavky zákazníka.

Na článek

Jdi zpět

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0