• assets/images/9/20140422OK_ZRS_00411_2_bear-4fcfd197.jpg

Kontrola pro větší bezpečnost.

Skladovací zařízení/regály jsou pracovní prostředky a podléhají nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Ani svědomitá a pečlivá práce nevylučuje poškození regálů. To může mít za následek nedostatky ve výkonu a bezpečnosti. Provozovatel je povinen nechat všechna skladovací zařízení jednou ročně systematicky kontrolovat kompetentními osobami.

Nabídka našich služeb.

Z tohoto důvodu jsme rozšířili náš program služeb o oblast kontroly regálů. Naši interní certifikovaní inspektoři regálů mají potřebné odborné znalosti k provádění kvalifikovaných odborných kontrol. Náš speciálně vyškolený inspektor regálů přitom vizuální kontrolou zjišťuje, zda ochranná opatření, součásti regálů a naložení odpovídají předpisům. Nakonec zaznamená všechny závady zjištěné po kontrole regálů podle tříd poškození do inspekční zprávy. Pokud nejsou žádné námitky, je udělena příslušná kontrolní pečeť.

Nevolejte nám - ozveme se vám!

Full-service u společnosti Zambelli znamená, že za vás budeme sledovat předepsané servisní intervaly. Pokud je třeba provést kontrolu regálů podle normy DIN EN 15635, zavolá vám náš servis a domluví s vámi termín údržby.

Kontrola regálů podle
DIN EN 15635.

Včasným odhalením poškození lze předejít mnoha vážným nehodám, snížit náklady na opravy a přijmout preventivní opatření. Od 1. srpna 2009 je vydána norma EN 15635 „Používání a údržba skladovacích zařízení“. Norma DIN EN 15635 upravuje ve spojení s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BetrSichV) rozsah a postup kontrol skladovacích zařízení. Provozovatel skladu je odpovědný za bezpečné provozní podmínky, odpovídá za své zaměstnance, vybavení skladu a neporušenost zboží. Kontrola se provádí v souladu s pravidlem DGUV 108-007 (dříve BGR 234).

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0