• assets/images/0/FTW_eigene_DSC_0008_2_header-721ba1bf.jpg

Postup s výhodami.

Vypěnovací technika přináší do oblasti průmyslového zpracování kovů výnosnou složku. Závody Zambelli ve Wegscheidu a v Českých Budějovicích disponují vhodným strojním vybavením pro vypěňování těsnění, panelů, dveří a klapek karavanů.

Vypěňování těsnění.

Důležitou procesní technologií v průmyslovém zpracování kovů je vypěňování těsnění, například na dveřích rozváděčů, bočních panelech rozvaděčů nebo víkách. Tato těsnění lze aplikovat na plechové díly v různých průřezech - není nutné žádné další gumové těsnění. Díky měkkému jádru těsnicího pásu a možnosti vypěnit nejrůznější obrysy, jako jsou kruhy nebo úzké poloměry, lze pěnovou hmotu optimálně přizpůsobit komponentům. Na rozdíl od montáže gumových těsnění šetří pěnová technika cenný čas při výrobě.

Vypěňování panelů, dveří a klapek karavanů.

Dalším zaměřením je vypěňování panelů, dveří a klapek karavanů. Při tomto procesu se spojí dvě plechové nebo plastové skořepiny a vzniklý meziprostor se vypění. Tato sendvičová konstrukce zaujme svým tepelně-izolačním účinkem: tepelné oddělení vnější a vnitřní skořepiny brání vzniku kondenzace ve vnitřním prostoru skříně. To také snižuje nároky na montáž na staveništi, protože není nutná samostatná izolace.

Přehled výhod.

  • Flexibilní, individuální a tvarově přesný postup
  • Kratší časy výroby
  • Tepelně izolační účinek
  • Nízká náročnost na montáž
  • Dlouholeté zkušenosti a kompetence

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0