• assets/images/7/Standort_HiW_DJI_0228_2_header-5c10dba5.jpg

SZEMBENÉZÜNK FELELŐSSÉGÜNKKEL.

Fenntarthatóan gondolkozunk és cselekszünk. A termelési láncunk mentén az anyagok gondos felhasználása elsődleges fontosságú: a Zambelli intelligens gyártási koncepciókat és optimalizált szerszámozási folyamatokat alkalmaz az erőforrások ésszerű felhasználása és a veszteségek lehető legnagyobb mértékű megtakarítása érdekében. Tudatosan ügyelünk nyerstermékeink magas újrahasznosítási arányára, és felelősséget vállalunk egy hatékony újrahasznosítási folyamatért, amelyben minden munkalépés végrehajtása hatékonyan és környezetbarát módon történik.

A KEZDETEKTŐL FOGVA.

Termékeink jelentősen hozzájárulnak az csapadékvíz hatékony felhasználásához, és rendkívül tartósak. Emellett minden színes- és könnyűfém pozitív ökológiai mérleggel rendelkezik. Folyamatosan optimalizáljuk gyártási folyamatainkat és technikáinkat a villamos energia és víz megtakarítása érdekében. A kezdeményezés kezdete óta aktívan részt veszünk az Umweltpakt Bayern (Bajor Környezetvédelmi Paktum) kezdeményezésben. Ezért magától értetődő, hogy környezetirányítási rendszerünk a DIN ISO 14001:2005 szabvány szerint tanúsított. 2004-ben megkaptuk a Bajor Állami Környezetvédelmi Érmet.

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS FENNTARTHATÓSÁG MELLETT KÖTELEZTÜK EL MAGUNKAT.

A környezetirányítási rendszerekre vonatkozó, világszerte elismert ISO 14001 szabvány szerint végezzük tevékenységünket. Megfelelünk azoknak a követelményeknek, amelyek szerint vállalatunk aktívan megvalósítja és előmozdítja a környezetvédelmet. Az irányelvek szigorú betartása valódi hozzáadott értéket teremt a Zambelli számára az ökológiai felelősségvállalás és a versenyképességünk erősítése vonatkozásában.

MINŐSÉGET GYÁRTUNK.

A Zambelli kizárólag a vonatkozó szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelően gyártja termékeit. Minőségirányítási rendszerünk a DIN ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított. Minden anyagunk és termékünk szigorú belső vizsgálati rendszeren megy keresztül. Megbízhat termékeinkben.

A CSALÁDBARÁTSÁG KÖZEL ÁLL A SZÍVÜNKHÖZ.

Munkatársaink folyamatos erőfeszítéseinek és jövedelmező teljesítményüknek köszönhetően jelentősen hozzájárulnak sikerünkhöz – és mindezt már az első naptól kezdve. A bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolat alapfeltétel és természetes számunkra annak érdekében, hogy jelképes értelemben hidakat építsünk egymás között, és erősítsük a vállalati családot.
Ennek során a Zambelli vállalat számára fontos szempont a családbarátság hosszú távú megteremtése. Ezért is vagyunk részesei a „Familienpakt Bayern”

(Bajor Családi Paktum) elnevezésű bajorországi kezdeményezésnek.

A Zambelli csoport egy folyamatosan bővülő családi vállalat, amely egy több mint 1200 hozzátartozóval rendelkező nagy családot kínál alkalmazottainak.

ELISMERŐEN ÉS TISZTELETTELJESEN EGYMÁSÉRT.

Az úgynevezett Zambelli iránytű a Zambelli Csoporton belüli együttműködés alapját képezi, és tartalmazza a vállalaton belül érvényes minden értéket és irányelvet tartalmazó irányítási politikát.

assets/images/3/Metallstruktur-c7b541be.jpg
assets/images/0/Verhaltenskompass_500x500px_RGB-60f2de9d.png
Zambelli
iránytű

MÉLYRE NYÚLÓ ALSÓ-BAJORORSZÁGI GYÖKEREKKEL.

„Soha ne mondd, hogy valami szép, ha még nem láttad a Bajor-erdőt.” Amit Adalbert Stifter egykor oly találóan megfogalmazott, azt a cégalapító Franz Zambelli is nagyra értékelte. Ezért támogatjuk ma a „Made in FRG” regionális kampányt, amely a sokszínű gazdasági környezetünkre összpontosít, és a jó életkörülmények ösztönzését tartja szem előtt. Legmélyebb meggyőződésünkből támogatjuk azt, hogy Zambelli az adott régiókban, minden telephelyén a lehető legmélyebben gyökereket eresszen.

A szülőföldünkhöz való szoros kötődés, valamint a freyung-grafenaui kulturális és társadalmi élet ugyancsak fontos munkatársaink számára.
Tudjon meg többet az interjúból!

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0