• assets/images/c/Gartenhaus_Evo_Klaus_2_header-47cda29e.jpg

Nekompromisně a profesionálně

Jedinečný systém, s nímž se kovové střešní systémy RIB-ROOF pokládají, vytváří značné výhody jak při plánování a realizaci, tak při fungování samotné střechy.

Systém pokládky je založen na našich třech principech RIB-ROOF:

 1. SPOLEHLIVĚ PŘESNÁ MONTÁŽ
 2. BEZPEČNÉ UPEVNĚNÍ
 3. INDIVIDUÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ

Systémy kovových střech RIB-ROOF se navenek liší, ale v jejich systému jsou všechny zásady realizovány bez kompromisů.

Tato hlavní myšlenka charakterizuje kovové střešní systémy RIB-ROOF. Výsledkem je montážní technologie inovativního kluzného drážkovaného spojení s vlastní systémovou kluznou sponou, která umožňuje hladkou a rychlou montáž profilových pásů.

assets/images/0/20140326OK_ZRR_0024-00021035.jpg
#1
Spolehlivě přesná montáž
#2
Bezpečné upevnění
#3
Možnost individuálního designu

Spolehlivě přesná montáž.

U všech systémů kovových střech RIB-ROOF tvoří lamela profilovaného pásu a klip jednu konstrukční jednotku. Hlava klipu přesně odpovídá vnitřnímu tvaru lamely profilovaného pásu. Výška klipu a lamely jsou vzájemně sladěné. Jelikož jsou všechny prvky vyráběny tvarově přesně, nejsou na stavbě potřeba žádné další úpravy jako např. ohýbání okrajů.

Přehled výhod.

 • Absorpce vysokého zatížení větrem.
  Vysoké sací síly nemohou střechu RIB-ROOF poškodit. Lze ji použít jako plášť budovy v horách i na mořském pobřeží.
 • Absolutní odolnost vůči dešti.
  Systémy kovových střech RIB-ROOF jsou namontované bez průniku. Plášť střechy není provrtán žádnými šrouby nebo upevňovacími prvky.
 • Dlouhá životnost.
  Klip a lamela profilovaného pásu se díky své geometrii vzájemně stabilizují. Jsou tak tvarově spojené. Pákové síly, sklopné efekty a zkroucení jsou vyloučeny.

Bezpečné upevnění.

Systém pokládky všech kovových střešních systémů RIB-ROOF byl optimalizován tak, aby byla střešní krytina dokončena v co nejkratším čase a s co nejmenší námahou. Přímá montáž pásů a klipů zajišťuje hladký a plynulý průběh montáže všech systémů. Spojení profilovaného pásu s kluznou drážkou RIB-ROOF eliminuje nutnost strojního ohýbání okrajů.

Montáž pásu a klipu.

Díky montáži pásu a klipu odpadá časově náročné určování správné polohy klipů před pokládkou profilovaného pásu. Šířka profilovaného pásu určuje další řadu klipů. Klip se nejprve otočí do pásu a poté se připevní ke spodní konstrukci.

 

 • Podstatná úspora času.
  Odpadá krok projektu s předchozím zaměřením a umístěním všech přídržných klipů.
 • Žádné chyby v toleranci.
  Při správné montáži jsou vyloučena později vznikající slabá místa, způsobená chybný umístěním klipu.
 • Dlouhodobá bezpečná funkce.
  Všechny klipy jsou nasazeny rovnoběžně s profilovaným pásem. Střešní plášť se může bez napětí roztahovat a
  stahovat.

assets/images/2/RR_Prinzip_Grafik3-ad4d0d6a.jpg

Kluzná drážka RIB-ROOF.

Spojení profilovaných pásů RIB-ROOF využívá principu tvarového styku. Tvarový styk vzniká sladěním sousedních lamel profilovaného pásu. Následující pás se zatočí a zapadne do klipu. Proto je strojní ohýbání okrajů podél lamely profilovaného pásu zbytečné.

 

 • Bezpečné spojení profilovaných pásů.
  Tvarové spojení se při vysokém namáhání nemůže uvolnit.
 • Optimální kluznost.
  Díky spojení pomocí klipů RIB-ROOF není třeba šroubování profilovaných pásů.
  Nevznikají žádné tlakové pěchovací síly, které by mohly materiál poškodit.
 • Vysoká schopnost difúze.
  Spojení profilovaných pásů pomocí tvarového spoje umožňuje lepší propustnost pro vodní páry
  než ohýbání profilovaných pásů.
assets/images/e/RR_Prinzip_Grafik2-2993a385.jpg

Možnost individuálního designu.

Vývoj kovových střešních systémů RIB-ROOF probíhá prostřednictvím neustálého zjišťování účinnosti systému. Výsledkem tohoto opakovaného procesu je individuálně konfigurovatelný střešní plášť. Všechny technické komponenty lze přizpůsobit požadavkům projektu. Různé tvary profilových pásů, upevňovací klipy specifické pro daný požadavek a řada příslušenství doplňujícího funkce vedou k homogenní plechové střeše, která odpovídá stavebnímu úkolu.

Přehled výhod.

 • Redukce komplexnosti projektu.
  Systém pokládání RIB-ROOF snižuje náročnost plánování a nabízí bezpečnost při výpočtech.
 • Funkční bezpečnost kdykoli.
  Podle namáhání střešní plochy nebo požadované geometrie střechy existují pro každý systém RIB-ROOF
  přídržné klipy odpovídající daným potřebám.
 • Svoboda volby, která má smysl z hlediska montáže.
  Ať už se jedná o tepelnou izolaci s difuzně otevřenou ochrannou fólií nebo stlačenou tepelnou izolaci –
  vše je možné.
 • Energetická účinnost šetrná k montáži.
  U kovových střech RIB-ROOF je možné s jednoduchou spodní konstrukcí dosáhnout těch nejlepších hodnot U.
 • Absolutní nepromokavost.
  Všechny součásti RIB-ROOF jsou připevněny tak, že není potřeba žádné proniknutí střechou.
 • Ready-to-Install.
  Díky široké nabídce příslušenství lze funkci střechy RIB-ROOF kdykoli rozšířit. Všechny testované komponenty se snadno a rychle instalují.
 • Vysoká hospodárnost
  Systémy RIB-ROOF pokrývají se svým programem příslušenství nejčastější případy použití. To
  dělá organizaci a náročnost plánování časově i výpočtově jednoduchou. Střechu je možné kdykoli
  dovybavit.
assets/images/b/Strakerjahn-Schule_Luebeck_3_bear-d8331a25.jpg

Výhoda se systémem.

 • Jednoduchá montážní technika
 • Inovativní přídržný systém
 • Enormní úspora času
 • Samonosná a pochozí
 • Trvalá nepromokavost
 • Udržitelnost
 • Rozmanitost tvarů
 • Dokonalé systémové příslušenství

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0