• /assets/images/d/Fototermin_Stephansposching_S7_5662_2-9dc00487.jpg

Nebojte se zákona o energetické náročnosti budov.

Díky střešním konstrukcím s minimalizací tepelných mostů s kovovými střešními systémy RIB-ROOF splníte požadavky zákona o energetické náročnosti budov (GEG) bez nákladných dodatečných opatření. Již se zavedením nařízení o úsporách energie (EnEV), které je nyní nahrazeno zákonem GEG, se výrazně zvýšily požadavky na tepelnou izolaci. Vzhledem k této příležitosti jsme se nyní vrátili k tématu vlivu tepelných mostů u námi doporučovaných střešních nástaveb:
Nejnovější výzkum vlivu tepelných mostů různých upevnění pro lehké kovové střechy pomocí dvourozměrných a trojrozměrných numerických výpočtů, který provedl FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. Mnichov, potvrdil optimální hodnoty U našich kovových střešních systémů RIB-ROOF pro všechny běžné tloušťky izolace. To znamená, že střecha RIB-ROOF nejen šetří náklady na vytápění, ale také významně a trvale přispívá k ochraně životního prostředí.

Takto ušetříte náklady na energie.

Podle výzkumné zprávy FIW (výpočet s DIN EN ISO 6946,hodnoty vždy s tepelnou izolací 180 mm a WLG 035) ušetříte s distančními konstrukcemi optimalizovanými s hodnotou U na ročních nákladech na energie.

Hodnoty U

 

Součinitel prostupu
tepla v
nerušené
oblasti

v W/(m² x K)
120 0,280 0,291 0,269 0,269 0,269 0,269 0,280 0,280
140 0,245 0,257 0,239 0,239 0,239 0,239 0,242 0,242
160 0,214 0,228 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212
180 0,189 0,202 0,188 0,188 0,188 0,188 0,189 0,189
200 0,170 0,180 0,168 0,168 0,168 0,168 0,171 0,171
220 0,156 0,161 0,151 0,151 0,151 0,151 0,156 0,156
240 0,143 0,146 0,137 0,137 0,137 0,137 0,143 0,143
260 0,132 0,134 0,126 0,126 0,126 0,126 0,132 0,132
280 0,123 0,126 0,119 0,119 0,119 0,119 0,123 0,123
300 0,115 0,122 0,114 0,114 0,114 0,114 0,115 0,115
Součinitel prostupu
tepla včetně tepelných mostů
v W/(m² x K)
120 0,302 0,296 0,302 0,328 0,363 0,410 0,304 0,321
140 0,264 0,262 0,271 0,296 0,329 0,375 0,261 0,275
160 0,231 0,232 0,243 0,268 0,300 0,344 0,229 0,241
180 0,204 0,206 0,219 0,243 0,273 0,316 0,208 0,220
200 0,183 0,183 0,198 0,221 0,250 0,291 0,208 0,203
220 0,168 0,164 0,180 0,203 0,230 0,270 0,177 0,190
240 0,158 0,149 0,165 0,188 0,214 0,253 0,165 0,179
260 0,146 0,137 0,154 0,176 0,201 0,238 0,155 0,169
280 0,136 0,129 0,146 0,167 0,191 0,227 0,147 0,161
300 0,127 0,124 0,146 0,167 0,184 0,219 0,139 0,153
Popis
konstrukce
Tloušťka izolace (mm) RIB-ROOF se
standardními klipy/
vyrovnávacími klipy 200/
vyrovnávací profil 1500
na dvouvrstvé dřevěné spodní
konstrukce
Konstrukce 1
RIB-ROOF s
klipovou lištou/
vyrovnávacím profilem 750
na stabilní tepelné izolaci
Konstrukce 2a
RIB-ROOF se standardními klipy/
vyrovnávacími klipy 200
na dvouvrstvých
Z-profilech se
dvěma tepelnými dělicími pásky
Konstrukce 3a/b
RIB-ROOF se standardními klipy/
vyrovnávacími klipy 200
na jednovrstvých
Z-profilech se
dvěma tepelnými dělicími pásky
Konstrukce 4a/b
doporučení: jednovrstvé distanční profily Thermo-Z
bez tepelných dělicích pásků
Konstrukce 5a/b
vzdálenost (m)   B = 1,19 B = 1,80 B = 1,80 B = 1,20 B = 1,80 B = 1,20 B = 1,80 B = 1,20

Hra na jistotu.

Maximální rozpětí schůdnosti se liší podle materiálu, podkladu a spodních konstrukcí.

Rádi vám pomůžeme určit vzdálenost klipů (nebo rozpětí podpěr) v závislosti na objektu. Je třeba zkontrolovat výstupní hodnoty zvoleného spojovacího prvku v příslušné spodní konstrukci. Obraťte se na nás!

Vypočteno podle norem.

Jak pro výpočet zatížení větrem, tak pro důkaz svorkových spojení se zohledňují hodnoty podle DIN EN 1991-1-4.

Větrné zóny.

Větrná zóna

νb,0 qb,0
WZ 1 22,5 m/s 0,32 kN/m²
WZ 2 25,0 m/s 0,39 kN/m²
WZ 3* 27,5 m/s 0,47 kN/m²
WZ 4* 30,0 m/s 0,56 kN/m²

* U větrné zóny 3 a 4 se doporučuje použití našich vyrovnávacích klipů/profilů RIB-ROOF Evolution nebo RIB-ROOF Speed 500.

Shrnutí technických informací.

Listy produktových údajů obsahují pro vás zajímavé technické informace o produktech Zambelli RIB-ROOF.
Informace najdete v části ke stažení.

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0