Zambelli dodalo příspěvek k udržitelnosti k OSN konferenci ke klimatu

assets/images/6/News_COP26_UN-Klimakonferenz_ZDE_2022-05-03-d1655df6.jpg

26. konference OSN o klimatu konaná v listopadu 2021 v Glasgow definovala jasná opatření proti změnám klimatu. Jedno z diskutovaných témat se také týkalo stavebnictví, které se také samozřejmě musí vyrovnat se svou odpovědností budoucím generacím. Na místě byl pro tzv. „COP26“ postaven obytný dům, jehož veškeré materiály jsou znovu použitelné a recyklovatelné. Dům s názvem „COP26-House“ je příkladem toho, jak by v budoucnu mohly vypadat ekologické stavby. Díky naší široké síti zastoupení a uvědomělému přístupu k udržitelnosti životního prostředí byl pro tuto stavbu použit náš měděný Zambelli okapový systém a přispěl tak významnou měrou k realizaci tohoto projektu.

Měď je jako stavební materiál nejen vizuálně přitažlivá, ale je také jedním z nejpřesvědčivějších materiálů z hlediska udržitelnosti a lze ji označit za mimořádně šetrnou ke klimatu po celou dobu jejího životního cyklu. Měď v sobě spojuje všechny vlastnosti, které následně odrážejí povědomí skupiny Zambelli o odpovědném a efektivním procesu udržitelnosti a obnovy!

Jdi zpět

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0