• assets/images/7/Standort_HiW_DJI_0228_2_header-5c10dba5.jpg

KE SVÉ ODPOVĚDNOSTI SE STAVÍME ČELEM.

Myslíme a jednáme udržitelně. Šetrné využívání materiálů je v našem výrobním řetězci nejvyšší prioritou: Zambelli používá inteligentní výrobní koncepty a optimalizuje procesy výroby nástrojů, aby co nejlépe využívala zdroje a neprodukovala zmetky. Vědomě dbáme na vysokou míru recyklace našich surovin a neseme odpovědnost za efektivní recyklační proces, v němž jsou všechny pracovní kroky prováděny efektivně a šetrně k životnímu prostředí.

SOUČÁSTÍ OD SAMÉHO POČÁTKU.

Naše výrobky významně přispívají k efektivnímu využívání dešťové vody a jsou navrženy pro mimořádnou životnost. Kromě toho mají všechny neželezné a lehké kovy pozitivní ekologickou bilanci. Neustále optimalizujeme naše výrobní procesy a techniky, abychom šetřili elektrickou energii a vodu. Do Bavorského paktu pro životní prostředí (Umweltpakt Bayern) jsme aktivně zapojeni od jeho vzniku. Proto je pro nás samozřejmostí, že náš environmentální management je certifikován podle normy DIN ISO 14001:2005. V roce 2004 jsme obdrželi Bavorskou státní medaili za ochranu životního prostředí.

ZASAZUJEME SE O OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNOST.

Jednáme podle celosvětově uznávané normy pro systémy environmentálního managementu ISO 14001. Splňujeme požadavky, podle kterých naše společnost aktivně realizuje a urychluje ochranu životního prostředí. Díky přísnému dodržování směrnic vzniká pro společnost Zambelli skutečná přidaná hodnota ohledně naší ekologické odpovědnosti a posílení naší konkurenceschopnosti.

VYRÁBÍME KVALITU.

Společnost Zambelli vyrábí výhradně podle platných norem a technických předpisů. Náš management kvality je certifikovaný podle DIN ISO 9001:2015. Všechny naše materiály a produkty procházejí přísným interním kontrolním systémem. Na naše výrobky se můžete spolehnout.

VSTŘÍCNOST VŮČI RODINÁM NÁM LEŽÍ NA SRDCI.

Naši zaměstnanci významně přispívají k našemu úspěchu svým stálým nasazením a výkonem přinášejícím zisk - a to již od prvního dne. Vztah založený na důvěře a respektu je pro nás základním předpokladem a samozřejmostí pro budování vzájemných mostů a posilování firemní rodiny.
Přitom je naším zájmem trvale vytvářet přátelské rodinné prostředí. Proto je společnost Zambelli členem celobavorské iniciativy „Familienpakt Bayern“ (Rodinný pakt Bavorsko).

Skupina Zambelli je trvale rostoucí rodinný podnik, který svým zaměstnancům nabízí velkou rodinu čítající více než 1 200 členů.

ZA FÉROVOU A RESPEKTUJÍCÍ SPOLUPRÁCI.

Kompas Zambelli tvoří základ pro spolupráci uvnitř skupiny Zambelli a zahrnuje manažerskou politiku se všemi hodnotami a obecnými zásadami, které ve společnosti platí.

assets/images/3/Metallstruktur-c7b541be.jpg
assets/images/0/Verhaltenskompass_500x500px_RGB-60f2de9d.png
Zambelli
Kompas

HLUBOCE ZAKOŘENĚNI V DOLNÍM BAVORSKU.

„Nikdy neříkej, že je něco krásné, dokud jsi neviděl Bavorský les.“ To, co kdysi tak trefně formuloval Adalbert Stifter, ocenil i zakladatel společnosti Franz Zambelli. Proto dnes podporujeme krajskou kampaň „Made in FRG“, která se zaměřuje na naše rozmanité podnikatelské prostředí a zasazuje se o dobré životní podmínky. Z hlubokého přesvědčení podporujeme kořeny společnosti Zambelli v daných regionech ve všech našich pobočkách.

Úzké vazby na naši vlast a kulturní a společenský život ve Freyung-Grafenau jsou také důležitými tématy pro naše zaměstnance.
Více k tomu v rozhovoru!

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0