• assets/images/3/zambelli_geschichte_2015-964fe24d.jpg

Jsme vizionáři z tradice.

Koncem 50. let položil Franz Zambelli základní kámen současnému firemnímu uskupení Zambelli, když pouze s nejnutnějšími věcmi dorazil na motorce do klidné čtvrti Grafenau Haus im Waldu v Dolním Bavorsku, kde byl pověřen renovací místní kostelní věže. Zde se setkal se svojí ženou Ursulou. Toto setkání bylo rozhodujícím důvodem, proč se nakonec usadil v Haus im Waldu.

S velkou pílí a neúnavnou inovační silou vyvíjel Franz a jeho bratr Carlo jedinečné produkty. Výsledkem bylo množství patentů a práv průmyslového vlastnictví, které společnost Zambelli obdržela.

Inovativní duch zakladatele naší společnosti určuje naše kroky a naši snahu neustále rozvíjet myšlenky o okapovém systému až do dnešních dnů.

Vždy o krok vpřed.

Naše produkty stále dále vyvíjíme, cílevědomě prosazujeme naše vize a pracujeme na řešeních, která jsou praktická a přínosná.

Inovativní myšlení a snaha o neustálý vývoj inovací v oblasti odvodnění střech a neustálé zdokonalování stávajících výrobků byly pro společnost Zambelli vždy charakteristické. Jsme hluboce zakořeněni v oboru a disponujeme solidními technickými znalostmi, které se utvářely na základě desítek let praktických zkušeností. Na tom chceme i nadále stavět a důsledně se opírat o moderní standardy a technologický pokrok. Mnoho našich výrobních procesů probíhá plně automatizovaně a pomocí počítačové inteligence. Abychom dali prostor inovacím a realizovali své nápady, provozujeme v našich závodech moderní oddělení výroby nástrojů a automatizace.

Společně vytváříme skutečné hodnoty.

Díky každodennímu nasazení a výkonu našich zaměstnanců ve vývoji, výrobě, zpracování objednávek a logistice jsme se stali jedním z předních dodavatelů odvodnění střech na trhu. Naši zaměstnanci se díky svému know-how podílejí na neustálém zlepšování našich výrobků a jejich odborné znalosti zajišťují bezproblémové vyřizování objednávek. Jsme hrdí na to, že jsme rodinná firma, která se v průběhu let rozrostla.

Naše obchodní značka.

Kompasová růžice určuje na našich produktech směr: Je to symbol ocenění, který znamená dokonalost, kvalitu a mistrovství. Jsme hrdí na to, že naše výrobky jsou označeny růžicí kompasu!

Zaměstnanci jsou oceňováni za inovace a nápady.

Zaměstnanci společnosti Zambelli jsou známí svými inovativními nápady a produktovými řešeními, které často končí jako užitné vzory nebo dokonce patenty. Ale také inteligentní optimalizace procesů – i v backoffice – často pochází od zaměstnanců.
K ocenění těchto výkonů a tedy i zaměstnanců byla vytvořena cena Zambelli Innovations Award - krátce „ZIA“ - a v roce 2020 byla také poprvé udělena.

Kategorie cen.

Pro ocenění nápadů ve všech oblastech byly vytvořeny tři různé kategorie cen:

  • cena „Franze Zambelliho“ za PRODUKTOVÉ INOVACE
  • cena „Franze Grilla“ za PROCESNÍ INOVACE
  • cena „Ich mach's einfach“ za NOVÉ NÁPADY

Zambelli Holding GmbH Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald

+49 85 55 409 0